Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Kompatybilne lampy błyskowe

Kreatywny system oświetlenia Nikon ( CLS )

Zaawansowany kreatywny system oświetlenia ( CLS ) firmy Nikon obsługuje wiele funkcji dzięki ulepszonej komunikacji między aparatem a zgodnymi lampami błyskowymi.

Funkcje dostępne z lampami błyskowymi zgodnymi z CLS

Lampa błyskowa 0
SB‑5000 SB‑5000
SB‑910/SB‑900/SB‑800 SB-910 , SB-900 i SB-800
SB‑700 SB‑700
SB‑600 SB‑600
SB‑500 SB-500
SB-R200 SB-R200
SB-400 SB-400
SB-300 SB-300
SU-800 Sterownik bezprzewodowej lampy błyskowej SU-800

SB‑5000

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL 41
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL 42
q A Automatyczna przysłona 4
A Auto bez TTL
GN Instrukcja priorytetu odległości 4
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A Automatyczna przysłona 4
A Auto bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zdalny
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL 43
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo 44
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Szybka synchronizacja Auto FP 45
blokada mocy błysku 46
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamery 4
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej 4
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu 4

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można również wybrać za pomocą lampy błyskowej.

Wybór q A i A zależy od opcji wybranej z główną lampą błyskową.

Obsługuje te same funkcje, co zdalne lampy błyskowe z optycznym AWL .

Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i‑TTL , q A , A , GN i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i-TTL lub gdy lampa jest skonfigurowana do emitowania przedbłysków monitorujących w trybie sterowania błyskiem q A lub A.

SB‑910, SB‑900 i SB‑800

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL 41
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL 42
q A Automatyczna przysłona 43
A Auto bez TTL 43
GN Instrukcja priorytetu odległości 4
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona 4
A Auto bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zdalny
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL 44
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Szybka synchronizacja Auto FP 45
blokada mocy błysku 46
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamery 4
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu 47

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można również wybrać za pomocą lampy błyskowej.

q Wyboru trybu A / A dokonuje się na lampie błyskowej za pomocą ustawień niestandardowych.

Wybór q A i A zależy od opcji wybranej z główną lampą błyskową.

Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i‑TTL , q A , A , GN i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i-TTL lub gdy lampa jest skonfigurowana do emitowania przedbłysków monitorujących w trybie sterowania błyskiem q A lub A.

Aktualizacje oprogramowania układowego lamp SB‑910 i SB‑900 można przeprowadzić z poziomu aparatu.

SB‑700

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL 41
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL 4
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
GN Instrukcja priorytetu odległości 4
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Szybka synchronizacja Auto FP 42
blokada mocy błysku 43
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamery 4
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu 4

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i‑TTL , GN i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania lampą błyskową i-TTL .

SB‑600

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL 41
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL 42
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
GN Instrukcja priorytetu odległości
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową
i‑TTL i‑TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Szybka synchronizacja Auto FP 43
blokada mocy błysku 44
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamery 4
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można również wybrać za pomocą lampy błyskowej.

Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i‑TTL i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania lampą błyskową i-TTL .

SB‑500

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL 41
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL 4
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
GN Instrukcja priorytetu odległości
M podręcznik 42
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 42
i‑TTL i‑TTL 42
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
M podręcznik 42
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk 4
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED) 4
Szybka synchronizacja Auto FP 43
blokada mocy błysku 44
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamery 4
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej 4
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu 4

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można wybrać za pomocą pozycji [ Sterowanie lampą błyskową ] w menu aparatu.

Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i‑TTL i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania lampą błyskową i-TTL .

SB-R200

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
GN Instrukcja priorytetu odległości
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową
i‑TTL i‑TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i‑TTL i‑TTL 4
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 4
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL
M podręcznik 4
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash)
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Szybka synchronizacja Auto FP 41
blokada mocy błysku 42
Redukcja czerwonego oka
Oświetlenie modelujące kamery 4
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu

Dostępne tylko w trybach sterowania lampą błyskową i‑TTL i M.

Dostępne tylko w trybie sterowania lampą błyskową i-TTL .

SB‑400

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL 41
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL 4
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
GN Instrukcja priorytetu odległości
M podręcznik 42
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową
i‑TTL i‑TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i‑TTL i‑TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Szybka synchronizacja Auto FP
blokada mocy błysku 43
Redukcja czerwonego oka 4
Oświetlenie modelujące kamery
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej 4
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można wybrać za pomocą pozycji [ Sterowanie lampą błyskową ] w menu aparatu.

Dostępne tylko w trybie sterowania lampą błyskową i-TTL .

SB‑300

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL 41
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL 4
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
GN Instrukcja priorytetu odległości
M podręcznik 42
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową
i‑TTL i‑TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i‑TTL i‑TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash) 4
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Szybka synchronizacja Auto FP
blokada mocy błysku 43
Redukcja czerwonego oka
Oświetlenie modelujące kamery
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej 4
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu 4

Niedostępne z pomiarem punktowym.

Można wybrać za pomocą pozycji [ Sterowanie lampą błyskową ] w menu aparatu.

Dostępne tylko w trybie sterowania lampą błyskową i-TTL .

Sterownik bezprzewodowej lampy błyskowej SU-800

Po zamontowaniu na aparacie zgodnym z CLS sterownik SU-800 może służyć jako sterownik lamp SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 lub SB Lampy błyskowe R200. Grupowe sterowanie błyskiem jest obsługiwane dla maksymalnie trzech grup. Sam sterownik SU-800 nie jest wyposażony w lampę błyskową.

Obsługiwane funkcje
Samodzielny
i‑TTL Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL
Standardowy błysk wypełniający i‑TTL
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
GN Instrukcja priorytetu odległości
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane optyczne oświetlenie bezprzewodowe
Gospodarz
Zdalne sterowanie lampą błyskową 4
i‑TTL i‑TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową 41
q A Automatyczna przysłona
A Auto bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zdalny
i‑TTL i‑TTL
[ A:B ] Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową
q A/A Automatyczna przysłona/automatyczna bez TTL
M podręcznik
RPT Powtarzający się błysk
Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo
Przesyłanie informacji o kolorze (flash)
Komunikacja informacyjna o kolorze (światło LED)
Szybka synchronizacja Auto FP 42
blokada mocy błysku 43
Redukcja czerwonego oka
Oświetlenie modelujące kamery 4
Ujednolicona kontrola lampy błyskowej
Aktualizacja oprogramowania układowego lampy błyskowej aparatu

Dostępne tylko podczas fotografowania z bliska.

Niedostępne, gdy wybrano RPT jako tryb sterowania lampą błyskową dla zdalnej lampy błyskowej.

Dostępne tylko wtedy, gdy jako tryb sterowania lampą zdalną wybrano tryb i‑TTL lub gdy lampa błyskowa jest skonfigurowana do emitowania przedbłysków monitorujących w trybie q A .

Uwagi dotyczące opcjonalnych lamp błyskowych

Przed użyciem należy również zapoznać się z dokumentacją opcjonalnej lampy błyskowej.

 • Jeśli urządzenie obsługuje CLS , zapoznaj się z sekcją dotyczącą cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych zgodnych z CLS . Ten aparat nie jest uwzględniony w dokumentacji dotyczącej lamp SB‑80DX, SB‑28DX i SB‑50DX w kategorii „lustrzanki cyfrowe”.
 • Jeśli wskaźnik gotowości lampy ( c ) miga przez około trzy sekundy po zrobieniu zdjęcia w trybie automatycznym i‑TTL lub innym niż TTL, oznacza to, że lampa błyskowa została wyemitowana z pełną mocą i zdjęcie może być niedoświetlone (tylko lampy błyskowe zgodne z CLS ).
 • Sterowania błyskiem i‑TTL można używać przy czułości ISO odpowiadającej wartości od 64 do 12800.
 • Przy czułości ISO powyżej 12 800 uzyskanie pożądanych rezultatów przy niektórych zakresach lub ustawieniach przysłony może nie być możliwe.
 • W trybie P maksymalny otwór przysłony (minimalna liczba przysłony) jest ograniczony zgodnie z czułością ISO, jak pokazano poniżej:

  Maksymalny otwór przysłony (minimalna liczba przysłony) przy ekwiwalencie ISO:
  100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
  4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

  Jeśli maksymalny otwór przysłony obiektywu jest mniejszy niż podany powyżej, maksymalną wartością przysłony będzie maksymalny otwór przysłony obiektywu.

 • Lampy SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 i SB‑400 zapewniają redukcję efektu czerwonych oczu w redukcji efektu czerwonych oczu i synchronizację z długimi czasami ekspozycji tryby błysku z redukcją oczu.
 • „Szumy” w postaci linii mogą pojawiać się na zdjęciach z lampą błyskową wykonanych z wysokowydajnym akumulatorem SD-9 lub SD-8A podłączonym bezpośrednio do aparatu. Zmniejsz czułość ISO lub zwiększ odległość między aparatem a akumulatorem.
 • W razie potrzeby aparat zapewnia oświetlenie wspomagające AF. Diody wspomagające AF na opcjonalnych lampach błyskowych nie będą świecić.
 • Gdy do fotografowania z lampą błyskową poza aparatem używany jest kabel synchronizacyjny serii SC 17, 28 lub 29, w trybie i-TTL nie można uzyskać prawidłowej ekspozycji. Zalecamy wybranie standardowego błysku wypełniającego i‑TTL. Zrób zdjęcie próbne i obejrzyj wyniki na wyświetlaczu aparatu.
 • W trybie i-TTL nie należy używać panelu lampy błyskowej (panelu dyfuzyjnego) innego rodzaju niż wbudowany panel lampy błyskowej lub dostarczony adapter odbijania światła. Użycie innych paneli może spowodować nieprawidłową ekspozycję.

Fotografia z lampą błyskową

Fotografowania z lampą błyskową nie można łączyć z niektórymi funkcjami aparatu, takimi jak:

 • tryb cichy,
 • nagrywanie wideo,
 • szybkie przechwytywanie klatek i
 • Nakładka HDR.

Korzystanie z blokady mocy błysku z opcjonalnymi lampami błyskowymi

 • Blokada mocy błysku jest dostępna z opcjonalnymi lampami błyskowymi w trybach sterowania błyskiem TTL i (jeśli są obsługiwane) przedbłyskiem monitorującym q A i przedbłyskiem monitorującym A (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do lampy).
 • Zwróć uwagę, że gdy do sterowania zdalnymi lampami błyskowymi używany jest zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia, konieczne będzie ustawienie trybu sterowania lampą błyskową dla lampy głównej lub co najmniej jednej grupy lamp zdalnych na TTL , q A lub A .

Inne jednostki błyskowe

Poniższych lamp błyskowych można używać w trybach automatycznym innym niż TTL ( A ) i ręcznym. Dostępne opcje nie różnią się w zależności od używanego obiektywu.

Lampa błyskowa Obsługiwane funkcje
SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 Automatyka bez TTL, ręczna, błysk stroboskopowy, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki 1
SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S Ręczna synchronizacja na tylną kurtynkę migawki 1
SB-30, SB-27 2 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15 Synchronizacja bez TTL automatyczna, ręczna, na tylną kurtynkę migawki 1

Dostępne, gdy aparat jest używany do wybierania trybu lampy błyskowej.

Zamocowanie lampy SB‑27 na aparacie automatycznie ustawia tryb lampy błyskowej na TTL , ale ustawienie trybu lampy błyskowej na TTL blokuje spust migawki. Ustaw SB‑27 na A .

Obszary pomiaru dla blokady mocy błysku

Obszary mierzone, gdy blokada mocy błysku jest używana z opcjonalnymi lampami błyskowymi, są następujące:

 • Samodzielny

  Tryb sterowania lampą błyskową Powierzchnia mierzona
  i‑TTL Okrąg o średnicy 6 mm na środku ramki
  Automatyczna przysłona ( q A ) Powierzchnia mierzona przez światłomierz lampy błyskowej
 • Zdalny

  Tryb sterowania lampą błyskową Powierzchnia mierzona
  i-TTL Cała rama
  Automatyczna przysłona ( q A ) Powierzchnia mierzona przez światłomierz lampy błyskowej
  Auto bez TTL ( A )

Kompensacja błysku dla opcjonalnych lamp błyskowych

W trybach sterowania lampą błyskową i-TTL i automatyka przysłony ( q A ) kompensacja błysku wybrana za pomocą opcjonalnej lampy błyskowej lub za pomocą opcji [ Sterowanie błyskiem ] w menu fotografowania aparatu jest dodawana do kompensacji błysku wybranej za pomocą pozycji [ Kompensacja błysku ] w menu fotografowania.

Oświetlenie modelujące

 • Naciśnięcie elementu sterującego, do którego przypisano opcję [ Podgląd ] przy użyciu ustawienia osobistego f2 [ Własne sterowanie (fotografowanie) ], powoduje, że lampy błyskowe kompatybilne z CLS emitują błysk modelujący.
 • Tej funkcji można używać z zaawansowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia, aby uzyskać podgląd całkowitego efektu oświetlenia uzyskanego za pomocą wielu lamp błyskowych.
 • Efekty cieni rzucanych przez lampę błyskową najlepiej obserwować bezpośrednio, a nie na ekranie fotografowania.
 • Oświetlenie modelujące można wyłączyć, wybierając [ WYŁ. ] dla ustawienia osobistego e5 [ Błysk modelujący ].

Studio oświetlenie stroboskopowe

Aby dostosować kolor i jasność widoku przez obiektyw, aby zdjęcia były łatwiejsze do wykadrowania, wybierz opcję [ Dostosuj dla ułatwienia oglądania ] dla ustawienia osobistego d8 [ Tryb oglądania (zdjęcie Lv) ].