Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Centrum

Tryb ostrości

Kontroluj sposób ustawiania ostrości przez aparat.

Wybór trybu ostrości

Tryb ostrości można wybrać, przytrzymując przycisk trybu ostrości i obracając głównym pokrętłem sterującym.

Tryb ostrości

Tryb ostrości można również wybrać za pomocą elementów [ Tryb ostrości ] w menu fotografowania i nagrywania wideo.

Opcja Opis
AF‑S [ Pojedynczy AF ]
 • Używaj z obiektami nieruchomymi. Po naciśnięciu spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości punkt ostrości zmieni kolor z czerwonego na zielony i ostrość zostanie zablokowana. Jeśli aparatowi nie uda się ustawić ostrości, punkt ostrości będzie migać na czerwono, a spust migawki zostanie zablokowany.
 • Przy ustawieniach domyślnych migawkę można wyzwolić tylko wtedy, gdy aparat może ustawić ostrość (priorytet ostrości).
AF‑C [ Ciągły AF ]
 • Służy do fotografowania sportowców i innych poruszających się obiektów. Aparat w sposób ciągły reguluje ostrość w reakcji na zmiany odległości od obiektu, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.
 • Przy ustawieniach domyślnych migawkę można wyzwolić niezależnie od tego, czy obiekt jest ostry (priorytet migawki).
AF‑F [ Pełny AF ]
 • Aparat w sposób ciągły reguluje ostrość w odpowiedzi na ruch obiektu lub zmiany kompozycji.
 • Po naciśnięciu spustu migawki do połowy w celu ustawienia ostrości punkt ostrości zmieni kolor z czerwonego na zielony i ostrość zostanie zablokowana.
 • Ta opcja jest dostępna tylko w trybie wideo.
MF [ Ręczne ustawianie ostrości ] Ustaw ostrość ręcznie ( 0 Ręczne ustawianie ostrości ). Migawkę można wyzwolić niezależnie od tego, czy obiekt jest ostry, czy nie.

Ostrzeżenia: autofokus

 • Aparat może nie być w stanie ustawić ostrości, jeśli:

  • obiekt zawiera linie równoległe do dłuższej krawędzi kadru,
  • tematowi brakuje kontrastu,
  • obiekt w punkcie ostrości zawiera obszary o mocno kontrastującej jasności,
  • punkt ostrości obejmuje nocne oświetlenie punktowe lub neon lub inne źródło światła o zmiennej jasności,
  • migotanie lub pojawianie się pasm w oświetleniu jarzeniowym, rtęciowym, sodowym lub podobnym,
  • używany jest filtr krzyżowy (gwiazda) lub inny filtr specjalny,
  • obiekt wydaje się mniejszy niż punkt ostrości lub
  • w temacie dominują regularne wzory geometryczne (np. żaluzje lub rząd okien w wieżowcu).
 • Podczas ustawiania ostrości przez aparat wyświetlacz może się rozjaśnić lub przyciemnić.
 • Punkt ostrości może czasami być wyświetlany na zielono, gdy aparat nie może ustawić ostrości.
 • Aparat może dłużej ustawiać ostrość przy słabym oświetleniu.

AF przy słabym oświetleniu

Aby uzyskać lepszą ostrość podczas fotografowania w słabym świetle, wybierz [ WŁ. ] dla ustawienia osobistego d9 [ Widok gwiazd (zdjęcie Lv) ]. Ta opcja działa tylko w trybie zdjęć.

Tryb pola AF

Wybierz sposób, w jaki aparat wybiera punkt ostrości dla autofokusa.

 • W trybach innych niż [ Autom. wybór pola AF ] punkt ostrości można ustawić za pomocą wybieraka dodatkowego lub wybieraka wielofunkcyjnego ( 0 Wybór punktu ostrości ).

Wybieranie trybu pola AF

Aby wybrać tryb pola AF, przytrzymaj przycisk trybu ostrości i obracaj przednim pokrętłem sterującym.

Tryb pola AF

Tryb pola AF można również wybrać za pomocą elementów [ Tryb pola AF ] w menu fotografowania i nagrywania filmów.

Opcja Opis
3 [ Precyzyjny AF ]
 • W przypadku punktu ostrości mniejszego niż stosowany w przypadku jednopunktowego AF, precyzyjny AF jest używany do precyzyjnego ustawiania ostrości na wybranym miejscu w kadrze.
 • Ustawianie ostrości może być wolniejsze niż w przypadku jednopunktowego AF.
 • Zalecany do ujęć obiektów statycznych, takich jak budynki, zdjęcia produktów w studio lub zbliżenia.
 • Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb robienia zdjęć i wybrana jest opcja [ Pojedynczy AF ] jako tryb ustawiania ostrości.
d [ Jednopunktowy AF ]
 • Aparat ustawia ostrość na punkt wybrany przez użytkownika.
 • Używaj z obiektami nieruchomymi.
d [ AF z dynamicznym wyborem pola (S) ]
 • Aparat ustawia ostrość na punkt wybrany przez użytkownika. Jeśli obiekt na krótko opuści wybrany punkt, aparat ustawi ostrość na podstawie informacji z sąsiednich punktów ostrości.
 • Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb robienia zdjęć, a jako tryb ustawiania ostrości wybrano opcję [ Ciągły AF ].
 • Używaj do zdjęć sportowców i innych aktywnych obiektów, które trudno wykadrować za pomocą jednopolowego AF.
 • Rozmiar obszaru używanego do ustawiania ostrości można wybrać spośród S (mały), M (średni) i L (duży). S jest najmniejszy, a L największy.
 • [ AF z dynamicznym wyborem pola (S) ]: Wybierz, kiedy jest czas na skomponowanie zdjęcia lub podczas fotografowania obiektów poruszających się w przewidywalny sposób (np. biegaczy lub samochodów wyścigowych na torze).
 • [ AF z dynamicznym wyborem pola (M) ]: wybierz podczas fotografowania obiektów, które poruszają się w nieprzewidywalny sposób (np. piłkarze podczas meczu piłki nożnej).
 • [ AF z dynamicznym wyborem pola (L) ]: wybierz w przypadku fotografowania szybko poruszających się obiektów, których nie można łatwo wykadrować w wybranym punkcie ostrości (np. ptaki).
e [ AF z dynamicznym wyborem pola (M) ]
f [ AF z dynamicznym wyborem pola (L) ]
f [ Szerokie pole AF (S) ]
 • Jak dla jednopunktowego AF z tą różnicą, że aparat ustawia ostrość na szerszym obszarze.
 • Wybierz w przypadku migawek, obiektów w ruchu i innych obiektów, które trudno sfotografować przy użyciu jednopolowego AF.
 • Podczas nagrywania wideo szerokiego pola AF można używać do płynnego ustawiania ostrości podczas wykonywania ujęć z panoramą lub pochyleniem lub filmowania poruszających się obiektów.
 • Jeśli wybrany punkt ostrości zawiera obiekty znajdujące się w różnych odległościach od aparatu, aparat przypisze priorytet najbliższemu obiektowi.
 • Pola AF dla [ Szerokie pole AF (L) ] są większe niż dla [ Szerokie pole AF (S) ].
g [ Szerokie pole AF (L) ]
8 [ Szerokie pole AF (C1) ]
 • Wybierz wymiary (mierzone w punktach ostrości) pól ostrości używanych dla wybranego pola AF.
 • Można to wykorzystać, na przykład, jeśli rozmiar i kształt obszaru używanego do ustawiania ostrości można określić z wyprzedzeniem z dużą dokładnością.
 • Po wybraniu opcji [ Szerokie pole AF (C1) ] lub [ Szerokie pole AF (C2) ] pojawi się monit o wybranie rozmiaru pola AF. Użyj 1 i 3 aby wybrać wysokość, a 4 i 2 , aby wybrać szerokość.
 • Menu fotografowania oferuje wybór 20 opcji od [ 1×1 ] do [ 19×11 ], a menu nagrywania wideo wybór 12 opcji od [ 1×1 ] do [ 13×7 ].
9 [ Szerokie pole AF (C2) ]
u [ Śledzenie 3D ]
 • Śledzenie kamery skupia się na wybranym obiekcie.
 • Umieść pole AF na obiekcie i rozpocznij śledzenie, naciskając AF-ON lub naciskając spust migawki do połowy; ostrość będzie następnie śledzić wybrany obiekt poruszający się w kadrze. Zwolnij przycisk, aby zakończyć śledzenie i przywrócić poprzednio wybrany punkt ostrości.
 • Jeśli obiekt opuści kadr, zdejmij palec ze spustu migawki i ponownie skomponuj zdjęcie z obiektem w wybranym punkcie ostrości.
 • Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb robienia zdjęć, a jako tryb ustawiania ostrości wybrano opcję [ Ciągły AF ].
n [ AF ze śledzeniem obiektu ]
 • Śledź ostrość na wybranym obiekcie.
 • Ustaw pole AF na obiekcie i rozpocznij śledzenie, naciskając J lub AF-ON albo naciskając spust migawki do połowy; ostrość będzie następnie śledzić wybrany obiekt poruszający się w kadrze. Aby zakończyć śledzenie i wybrać środkowy punkt ostrości, naciśnij J .
 • Ta opcja jest dostępna tylko w trybie wideo.
h [ Autom. wybór pola AF ]
 • Aparat automatycznie wykrywa obiekt i wybiera punkt ostrości.
 • Używaj go w sytuacjach, gdy nie masz czasu na samodzielne wybranie punktu ostrości, do portretów lub zdjęć migawkowych i innych zdjęć spontanicznych.

Uwaga: śledzenie 3D i śledzenie obiektów

Aparat może nie być w stanie śledzić obiektów, które:

 • są podobne pod względem koloru, jasności lub wzoru do tła,
 • wyraźnie zmienić rozmiar, kolor lub jasność,
 • są za duże lub za małe,
 • zbyt jasne lub zbyt ciemne,
 • poruszać się szybko lub
 • są zasłonięte przez inne obiekty lub wychodzą z kadru.

s : Centralny punkt ostrości

We wszystkich trybach pola AF, z wyjątkiem [ Autom. wybór pola AF ], [ Śledzenie 3D ] i [ AF ze śledzeniem obiektu ], w polu AF, gdy znajduje się ono na środku kadru, pojawia się kropka.

Wybieranie rozmiaru pola AF: „ Szerokie pole AF (C1) ” i „ Szerokie pole AF (C2)

Po wybraniu opcji [ Szerokie pole AF (C1) ] lub [ Szerokie pole AF (C2) ] jest wybrane dla [ Tryb pola AF ], rozmiar pola ostrości można wybrać, przytrzymując przycisk trybu ostrości i naciskając 1 , 3 , 4 i 2 .

Szybki wybór punktu ostrości

 • Aby szybciej wybierać punkty ostrości, wybierz opcję [ Alternatywne punkty ostrości ] dla ustawienia osobistego a4 [ Używane punkty ostrości ], aby wykorzystać tylko jedną czwartą dostępnych punktów ostrości. Wybranie opcji [ Punkty naprzemienne ] nie ma wpływu na liczbę punktów dostępnych dla funkcji [ Dokładny AF ].
 • Jeśli wolisz używać wybieraka dodatkowego do wybierania punktu ostrości, możesz wybrać opcję [ Wybierz środkowy punkt ostrości ] dla ustawienia osobistego f2 [ Własne sterowanie (fotografowanie) ] > [ Środkowy wybieraka dodatkowego ], aby środek wybieraka, który ma być używany do szybkiego wybierania środkowego punktu ostrości.

Wybieranie typu obiektu dla autofokusa

Klasę obiektów, które mają priorytet podczas autofokusa, można wybrać za pomocą pozycji [ Opcje wykrywania obiektu AF ] w menu fotografowania i nagrywania filmów, które oferują wybór opcji [ Auto ], [ Ludzie ], [ Zwierzęta ], [ Pojazd ], [ Samoloty ] i [ Wykrywanie obiektów wyłączone ]. Obiekt wykryty przez aparat jest oznaczony punktem ostrości.

 • W przypadku menu nagrywania wideo wyboru obiektu dokonuje się za pomocą opcji [ Opcje wykrywania obiektu AF ] > [ Wykrywanie obiektu ]. Oddzielne typy obiektów można wybrać dla trybów zdjęć i filmów.
 • Wykrywanie obiektu jest dostępne, gdy [ Szerokie pole AF (S) ], [ Szerokie pole AF (L) ], [ Szerokie pole AF (C1) ], [ Szerokie pole AF (C2) ], [ Śledzenie 3D ] , [ AF ze śledzeniem obiektu ] lub [ Autom. wybór pola AF ] jest wybrane dla [ Tryb pola AF ].
 • Ludzkie twarze wykryte przez aparat po wybraniu opcji [ Ludzie ] są oznaczone ramką wskazującą punkt ostrości. Jeśli aparat wykryje oczy fotografowanej osoby, punkt ostrości pojawi się nad jednym lub drugim okiem (AF z detekcją twarzy/oczu). Jeśli obiekt odwróci wzrok po wykryciu jego twarzy, punkt ostrości przesunie się, aby śledzić jego ruch.

 • Jeśli po wybraniu opcji [ Zwierzę ] zostanie wykryty pies, kot lub ptak, pole ostrości pojawi się nad pyskiem danego zwierzęcia (AF z wykrywaniem zwierząt). Jeśli aparat wykryje oczy fotografowanej osoby, punkt ostrości pojawi się nad jednym lub drugim okiem. Jeśli aparat nie może wykryć twarzy ani oczu, nad wykrytym zwierzęciem wyświetli punkt ostrości.

 • Jeśli po wybraniu opcji [ Pojazd ] zostanie wykryty samochód, motocykl, pociąg, samolot lub rower, nad danym pojazdem pojawi się punkt ostrości. W przypadku pociągów kamera wykryje tylko przód. W przypadku samolotów kamera wykryje ciało, nos lub kokpit w zależności od wielkości samolotu.

 • Jeśli samolot zostanie wykryty po wybraniu opcji [ Samoloty ], punkt ostrości pojawi się nad danym statkiem powietrznym. Kamera wykryje korpus, nos lub kokpit w zależności od wielkości samolotu.

 • Jeśli wybrano opcję [ Auto ], aparat wykryje ludzi, zwierzęta i pojazdy oraz automatycznie wybierze obiekt, na którym ma zostać ustawiona ostrość.
 • Aby całkowicie wyłączyć wykrywanie obiektów AF, wybierz opcję [ Wykrywanie obiektów wyłączone ].
 • Jeśli zostanie wykryty więcej niż jeden obiekt wybranego typu, nad każdym z wykrytych obiektów pojawi się szary punkt ostrości. Jeśli wybrano [ Autom. wybór pola AF ] dla [ Tryb pola AF ], ikony e i f pojawią się w punkcie ostrości wybranym przez aparat. Punkt ostrości można ustawić nad innymi obiektami, naciskając 4 lub 2 .
 • Podczas odtwarzania można przybliżyć obiekt użyty do ustawienia ostrości, naciskając J .

Uwaga: AF z wykrywaniem twarzy/oczu

Wykrywanie obiektu może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli:

 • twarz fotografowanej osoby jest za duża lub za mała w stosunku do kadru,
 • twarz fotografowanej osoby jest zbyt jasno lub słabo oświetlona,
 • podmiot nosi okulary lub okulary przeciwsłoneczne,
 • twarz lub oczy obiektu są zasłonięte włosami lub innymi przedmiotami, lub
 • obiekt porusza się nadmiernie podczas fotografowania.

Przestrogi: AF z wykrywaniem zwierząt

 • Wykrywanie obiektów może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, jeśli:

  • twarz fotografowanej osoby jest za duża lub za mała w stosunku do kadru,
  • twarz fotografowanej osoby jest zbyt jasno lub słabo oświetlona,
  • twarz lub oczy fotografowanej osoby są zasłonięte futrem itp.,
  • twarz i oczy fotografowanej osoby mają podobny kolor lub
  • obiekt porusza się nadmiernie podczas fotografowania.
 • Aparat może wyświetlać obramowanie wokół obiektów, które nie są psami, kotami ani ptakami, ale które przypominają te zwierzęta.
 • Światło diody wspomagającej AF może niekorzystnie wpływać na oczy niektórych zwierząt; podczas korzystania z AF z wykrywaniem zwierząt wybierz [ WYŁ ] dla ustawienia osobistego a12 [ Wbudowana dioda wspomagająca AF ].

Przestrogi: AF z wykrywaniem pojazdów i samolotów

 • Wykrywanie obiektów może nie działać zgodnie z oczekiwaniami w przypadku obiektów, które:
  • za duży lub za mały w stosunku do ramy,
  • zbyt jasne lub zbyt ciemne,
  • częściowo ukryte,
  • podobny w kolorze do otaczających obiektów, lub
  • przesadnie się ruszać.
 • Kamera może nie wykrywać pojazdów o niektórych kształtach i kolorach. Alternatywnie może wyświetlać obramowanie wokół obiektów, które nie należą do wybranego typu.

Wykrywanie obiektów

Wydajność wykrywania obiektów może spaść:

 • podczas przechwytywania klatek z dużą szybkością,
 • jeśli wybrano opcję [ HLG ] dla opcji [ Tryb tonowy ] w menu fotografowania lub
 • jeśli jako tryb tonacji wybrano [ HLG ] lub [ N-Log ] dla [ Typ pliku wideo ] > [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] lub [ H.265 10-bit (MOV) ] w wideo menu nagrywania.

Wybór punktu ostrości

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jako tryb wyboru pola AF wybrano opcję [Autom. wybór pola AF ], punkt ostrości można wybrać ręcznie, co pozwala na komponowanie zdjęć z obiektem umieszczonym niemal w dowolnym miejscu kadru.

 • Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wybierz punkt ostrości, gdy licznik czasu czuwania jest włączony.
 • Naciśnięcie J wybiera środkowe pole AF.

Podselektor

 • Wybieraka dodatkowego można używać do wybierania punktu ostrości zamiast wybieraka wielofunkcyjnego.
 • Ekspozycja i ostrość są blokowane, gdy środek wybieraka dodatkowego jest wciśnięty.
 • Uważaj, aby nie włożyć palców do oka podczas używania wybieraka dodatkowego z okiem przyłożonym do wizjera.

Blokada punktu ostrości

Wybór punktu ostrości można zablokować, wybierając [ WŁ. ] dla ustawienia osobistego f4 lub g3 [ Blokada sterowania ] > [ Blokada punktu ostrości ].

Migawka dotykowa

Dotknij wyświetlacza, aby ustawić ostrość na wybranym punkcie. Migawka zostanie zwolniona, gdy zdejmiesz palec z wyświetlacza.

Dotknij ikony pokazanej na ilustracji, aby wybrać operację wykonywaną przez dotknięcie wyświetlacza.

Opcja Opis
W [ Migawka dotykowa/dotykowy AF ]
 • Dotknij wyświetlacza, aby ustawić ostrość na wybranym punkcie, i podnieś palec, aby zwolnić migawkę.
 • Wybierając oko za pomocą elementów sterujących dotykiem, pamiętaj, że aparat może nie ustawić ostrości na oku po wybranej stronie. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wybierz żądane oko.
 • Jeśli wybrano opcję [ Autom. wybór pola AF ] dla trybu pola AF, aparat ustawi ostrość na wybranym punkcie, wyzwoli migawkę i będzie śledzić wybrany obiekt. Naciśnij J , aby zakończyć śledzenie obiektu.
 • Dostępne tylko w trybie fotograficznym.
X [ Wyłącz ] Migawka dotykowa wyłączona.
f [ Ustaw punkt ostrości ]
 • Dotknij wyświetlacza, aby ustawić punkt ostrości. Aparat nie ustawi ostrości, a oderwanie palca od wyświetlacza nie spowoduje wyzwolenia migawki.
 • Jeśli jako tryb pola AF wybrano [AF ze śledz.obiektu ] lub [ AF z automatycznym wyborem pola], ostrość będzie śledzić obiekt w wybranym punkcie. Naciśnij J , aby zakończyć śledzenie obiektu.
V [ Dotykowy AF ]
 • Dotknij wyświetlacza, aby ustawić ostrość na wybranym punkcie. Oderwanie palca od wyświetlacza nie powoduje zwolnienia migawki.
 • Jeśli jako tryb pola AF wybrano opcję [ AF ze śledzeniem obiektu ] lub [ AF z automatycznym wyborem pola ], aparat ustawi ostrość i będzie śledzić obiekt w wybranym punkcie. Naciśnij J , aby zakończyć śledzenie obiektu.

Przestrogi: Robienie zdjęć przy użyciu opcji fotografowania dotykowego

 • Sterowanie dotykowe nie może być używane do ręcznego ustawiania ostrości.
 • Spustu migawki można używać do robienia zdjęć, gdy wyświetlana jest ikona W
 • Podczas fotografowania seryjnego sterowanie dotykowe może być używane tylko do robienia jednego zdjęcia naraz. Użyj spustu migawki do zdjęć seryjnych.
 • W trybie samowyzwalacza ostrość jest blokowana na wybranym obiekcie po dotknięciu monitora, a migawka jest zwalniana około 10 sekund po zdjęciu palca z wyświetlacza. Jeśli wybrana liczba zdjęć jest większa niż 1, pozostałe zdjęcia zostaną zrobione w jednej serii.

Blokada ostrości

Użyj blokady ostrości w przypadkach, gdy aparat ma problemy z ustawieniem ostrości za pomocą autofokusa.

 • Użyj blokady ostrości, aby zablokować ostrość na bieżącym obiekcie, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF‑C .
 • Podczas korzystania z blokady ostrości wybierz tryb pola AF inny niż [ Autom. wybór pola AF ].
 1. Ustaw obiekt w wybranym punkcie ostrości i naciśnij spust migawki do połowy.

 2. Naciśnij środek selektora dodatkowego.

  • Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy ( q ), naciśnij środek wybieraka dodatkowego ( w ), aby zablokować ostrość. Ostrość pozostanie zablokowana, gdy środek wybieraka dodatkowego jest wciśnięty, nawet po zdjęciu palca ze spustu migawki.
  • Ekspozycja również zostanie zablokowana.

  • Na wyświetlaczach pojawią się ikony AE‑L .

 3. Trzymając wciśnięty środek selektora dodatkowego, ponownie skomponuj zdjęcie i zrób zdjęcie.

  Nie zmieniaj odległości między aparatem a obiektem. Jeśli zmieni się odległość od obiektu, zwolnij blokadę i ponownie ustaw ostrość na nową odległość.

Blokowanie ostrości, gdy wybrano AF-S dla trybu ostrości

Ostrość jest blokowana, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy. Ostrość można również zablokować, naciskając środek wybieraka dodatkowego.

Wykonywanie wielu zdjęć z tą samą odległością ostrości

 • Jeśli ostrość została zablokowana przez naciśnięcie środka wybieraka dodatkowego, ostrość pozostanie zablokowana między zdjęciami, jeśli środek wybieraka dodatkowego będzie nadal wciśnięty.
 • Jeśli ostrość została zablokowana przez naciśnięcie spustu migawki do połowy, ostrość pozostanie zablokowana, jeśli przycisk będzie wciśnięty do połowy między zdjęciami.

Blokowanie ostrości za pomocą przycisku AF‑ON

 • Przycisku AF-ON można używać do ustawiania ostrości zamiast spustu migawki.
 • Gdy wybrano [ Tylko AF-ON ] dla ustawienia osobistego a6 [ Aktywacja AF ], ostrość można zainicjować tylko przez naciśnięcie przycisku AF-ON ; aparat nie ustawi ostrości po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Ostrość zostaje zablokowana po zwolnieniu przycisku AF‑ON . Aby zakończyć blokadę ostrości, ponownie naciśnij przycisk AF-ON .

Ręczne ustawianie ostrości

Ręczne ustawianie ostrości jest dostępne w trybie ręcznego ustawiania ostrości. Ręcznego ustawiania ostrości należy używać, gdy na przykład autofokus nie daje oczekiwanych rezultatów.

 • Ustaw punkt ostrości na obiekcie i obracaj pierścieniem ostrości lub pierścieniem sterowania, aż obiekt będzie ostry.

 • Aby uzyskać większą precyzję, naciśnij przycisk X , aby powiększyć widok przez obiektyw.

 • Wskaźnika ostrości ( I ) na ekranie fotografowania można użyć do sprawdzenia, czy obiekt w wybranym polu ostrości jest ostry (dalmierz elektroniczny). Punkt ostrości będzie również świecił na zielono, gdy obiekt będzie ostry.

  1. Wskaźnik odległości ostrości
  2. Wskaźnik ostrości
  Wskaźnik ostrości Opis

  (stały)

  Obiekt jest ostry.

  (stały)

  Ostrość znajduje się przed obiektem.

  (stały)

  Ostrość znajduje się za obiektem.

  (miga)

  Aparat nie może ustawić ostrości.
 • Podczas ręcznego ustawiania ostrości w przypadku obiektów, które nie nadają się do automatycznego ustawiania ostrości, należy pamiętać, że wskaźnik ostrości ( I ) może być wyświetlany, gdy obiekt nie jest ostry. Przybliż widok przez obiektyw i sprawdź ostrość. W przypadku problemów z ustawieniem ostrości zaleca się użycie statywu.

Obiektywy z wyborem trybu ustawiania ostrości

Tryb ręcznego ustawiania ostrości można wybrać za pomocą elementów sterujących wyboru trybu ustawiania ostrości na obiektywie (jeśli są dostępne).

Znacznik płaszczyzny ogniskowej i odległość kołnierza do tyłu

Odległość ustawiania ostrości jest mierzona od znacznika płaszczyzny ogniskowej ( E ) na korpusie aparatu, który pokazuje położenie płaszczyzny ogniskowej wewnątrz aparatu ( q ). Użyj tego oznaczenia podczas pomiaru odległości do obiektu w celu ręcznego ustawiania ostrości lub makrofotografii. Odległość między płaszczyzną ogniskowania a kołnierzem mocowania obiektywu jest nazywana „odległośćmi kołnierza do tyłu” ( w ). W tym aparacie odległość tylnego kołnierza wynosi 16 mm (0,63 cala).

Podbijanie ostrości

 • Jeśli dla ustawienia osobistego a13 [ Focus peaking ] wybrano [ ON ] > [ Focus peaking display ], obiekty, na które ustawiono ostrość, będą oznaczone kolorowymi konturami, które pojawią się podczas ręcznego ustawiania ostrości (efekt szczytowego ostrości).
 • Zwróć uwagę, że wyświetlenie ostrości może się nie pojawić, jeśli aparat nie jest w stanie wykryć konturów. Sprawdź ostrość na ekranie fotografowania.