Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Wkładanie kart pamięci

Aparat jest wyposażony w dwa gniazda kart pamięci: w jednym gnieździe mieści się jedna karta pamięci CFexpress lub XQD ( q ), a w drugim gnieździe mieści się jedna karta pamięci SD ( w ), co daje w sumie dwie karty, po jednej każdego typu.

 • Wyłącz aparat przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci.
 • Trzymając kartę pamięci we wskazanej orientacji, wsuń ją prosto do gniazda, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

  • Karty pamięci CFexpress i XQD :

  • Karty pamięci SD :

 • Jeśli karta ma być używana w aparacie po raz pierwszy, sformatuj ją za pomocą opcji [ Formatuj kartę pamięci ] w menu ustawień.

Liczba pozostałych ekspozycji

 • Wyświetlacz fotografowania i panel kontrolny pokazują liczbę zdjęć, które można zrobić przy bieżących ustawieniach.
 • Wartości powyżej 1000 są zaokrąglane w dół do najbliższej setki. Na przykład wartości z zakresu od 8000 do 8099 są wyświetlane jako 8,0 k.
 • Jeśli nie włożono żadnej karty pamięci, wyświetlony zostanie wskaźnik [–E–] .

Przełącznik ochrony przed zapisem

 • Karty pamięci SD są wyposażone w przełącznik ochrony przed zapisem. Przesunięcie przełącznika do pozycji „lock” zabezpiecza kartę przed zapisem, chroniąc zawarte na niej dane.

 • Wskaźnik „– – –” i ostrzeżenie [ Karta ] pojawiają się na ekranie fotografowania, gdy włożona jest karta chroniona przed zapisem.
 • Jeśli spróbujesz zwolnić migawkę, gdy włożona jest karta chroniona przed zapisem, zostanie wyświetlone ostrzeżenie i żadne zdjęcie nie zostanie zapisane. Odblokuj kartę pamięci przed przystąpieniem do robienia lub usuwania zdjęć.

Ikony slotów

Lokalizacja bieżącego zdjęcia jest wskazywana przez ikonę w lewym dolnym rogu ekranu odtwarzania.

Wyjmowanie kart pamięci

Po upewnieniu się, że lampka dostępu do karty pamięci jest wyłączona, wyłącz aparat, otwórz pokrywę gniazda karty pamięci i naciśnij kartę, aby ją wysunąć ( q ). Kartę można następnie wyjąć ręcznie ( w ).

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci

Jak wskazano na etykiecie wewnątrz pokrywy gniazda karty pamięci, karty pamięci mogą się nagrzewać po włożeniu do aparatu. Poczekaj, aż wszystkie ostrzeżenia o wysokiej temperaturze karty pamięci (X) znikną z ekranu fotografowania przed przystąpieniem do obsługi aparatu i kart pamięci.