Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Tłumacz Google

TA USŁUGA MOŻE ZAWIERAĆ TŁUMACZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TŁUMACZEŃ, WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI WIERNOŚCI I RZETELNOŚCI TŁUMACZENIA, ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW.

Przewodniki użytkownika firmy Nikon Corporation (dalej zwana „Nikon”) zostały przetłumaczone dla wygody użytkownika z użyciem oprogramowania do tłumaczenia opartego o Tłumacza Google. W rozsądnym zakresie podjęto starania na rzecz zapewnienia wiernego tłumaczenia, jednakże należy pamiętać, że żadne tłumaczenie automatyczne nie jest bezbłędne ani nie jest przeznaczone do zastępowania pracy tłumaczy. Tłumaczenia są dostarczane w postaci usługi na rzecz użytkowników przewodników użytkownika Nikon i są oferowane „w stanie takim, w jakim są”. Nie udziela się żadnych gwarancji wyrażonych ani dorozumianych w zakresie wierności, rzetelności lub poprawności tłumaczeń z języka angielskiego na jakikolwiek inny język. Niektóre treści (jak obrazy, filmy, filmy w formacie Flash Video itp.) mogą nie zostać przetłumaczone dokładnie z uwagi na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

Tekstem oficjalnym jest angielskojęzyczna wersja przewodników użytkownika. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w wyniku tłumaczenia i obecne w tłumaczeniu nie są wiążące i nie wywołują skutków prawnych dla celów zgodności z przepisami lub egzekwowania prawa. W razie pytań dotyczących zgodności z prawdą informacji zawartych w przetłumaczonych przewodnikach użytkownika należy skorzystać z angielskojęzycznych wersji przewodników, które są wersjami oficjalnymi.

Tryb zwolnienia

Wybór trybu wyzwalania migawki

Aby wybrać czynność wykonywaną po naciśnięciu spustu migawki do końca, przytrzymaj przycisk c i obracaj głównym pokrętłem sterującym.

 • Opcje dla wybranego ustawienia, jeśli istnieją, można wybrać, przytrzymując przycisk c i obracając przednim pokrętłem sterującym.
Tryb Opis
U Pojedyncza ramka Aparat robi jedno zdjęcie po każdym naciśnięciu spustu migawki.
V Ciągła niska prędkość

Aparat robi zdjęcia z wybraną szybkością tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty.

 • Wybierz spośród szybkości od 1 do 10 kl./s. Aby wybrać liczbę klatek na sekundę, przytrzymaj przycisk c i obracaj przednim pokrętłem sterującym.
W Ciągła wysoka prędkość

Aparat robi zdjęcia z wybraną szybkością tak długo, jak spust migawki jest wciśnięty. Użyj dla aktywnych obiektów.

 • Wybierz spośród szybkości od 10 do 20 kl./s. Aby wybrać liczbę klatek na sekundę, przytrzymaj przycisk c i obracaj przednim pokrętłem sterującym.
A C30 Aparat robi zdjęcia z szybkością 30, 60 lub 120 kl./s, gdy spust migawki jest wciśnięty ( 0 Szybkie przechwytywanie kadru (C30/C60/C120) ).
C C60
B C120
E Samowyzwalacz Rób zdjęcia z samowyzwalaczem ( 0 Korzystanie z samowyzwalacza ( E ) ).

Szybkość zaawansowania klatek

 • Liczbę klatek na sekundę dla trybów zdjęć seryjnych w zwolnionym i szybkim trybie można również wybrać za pomocą ustawienia osobistego d1 [ Szybkość zdjęć seryjnych ].
 • Rzeczywista liczba klatek na sekundę, gdy wybrano szybkość rejestrowania klatek na sekundę 8 kl./s w trybie zdjęć seryjnych z małą szybkością, wynosi 7,5 kl./s.
 • Podane powyżej wartości liczby klatek na sekundę zakładają tryb ustawiania ostrości AF‑C , tryb fotografowania M , czas otwarcia migawki ¹⁄₂₅₀ s lub krótszy oraz wartości domyślne dla wszystkich innych ustawień. Szybkość odtwarzania klatek może spowolnić:

  • podczas fotografowania z lampą błyskową,
  • w trybie cichym,
  • po wykryciu migotania przy ustawieniu [ ON ] dla [ Redukcja migotania zdjęć ] w menu fotografowania,
  • jeśli przysłona zostanie przymknięta do bardzo dużej liczby f lub
  • przy długich czasach otwarcia migawki.
 • Gdy wybrano [ ON ] dla [ Redukcja migotania zdjęć ] w menu fotografowania ( 0 Redukcja migotania zdjęć ), podczas fotografowania seryjnego ekran fotografowania zostanie na krótko wygaszony.

Ostrzeżenia: Zdjęcia seryjne

 • W zależności od warunków fotografowania i wydajności karty pamięci, lampka dostępu do karty pamięci może świecić od kilkudziesięciu sekund do około minuty. Nie wyjmuj karty pamięci, gdy świeci się lampka dostępu do karty pamięci. Grozi to nie tylko utratą niezarejestrowanych zdjęć, ale także uszkodzeniem aparatu lub karty pamięci.
 • Przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż ¹⁄₂₅₀ s ekran fotografowania nie jest aktualizowany w czasie rzeczywistym podczas wykonywania zdjęć seryjnych. Aby śledzić obiekt podczas fotografowania, wybierz czasy otwarcia migawki krótsze niż ¹⁄₂₅₀ s.
 • Jeśli aparat zostanie wyłączony, gdy świeci się lampka dostępu do karty pamięci, nie zostanie on wyłączony, dopóki wszystkie zdjęcia w buforze nie zostaną zapisane.
 • Jeśli bateria wyczerpie się, gdy zdjęcia pozostaną w buforze, spust migawki zostanie zablokowany, a zdjęcia zostaną przesłane na kartę pamięci.

Bufor pamięci

 • Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy, wskaźnik liczby klatek pokaże liczbę zdjęć, które można zapisać w buforze pamięci.
 • Gdy bufor jest pełny, na wyświetlaczu pojawi się r000 , a liczba klatek na sekundę spadnie.
 • Podana liczba jest przybliżona. Rzeczywista liczba zdjęć, które można zapisać w buforze pamięci, różni się w zależności od ustawień aparatu i warunków fotografowania.

Szybkie przechwytywanie klatek (C30/C60/C120)

Aby wykonać szybkie zdjęcia seryjne z szybkością 30, 60 lub 120 kl./s, przytrzymaj przycisk c i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać opcję [ C30 ], [ C60 ] lub [ C120 ].

 • Maksymalna długość zdjęć seryjnych wykonywanych przy użyciu przechwytywania klatek z dużą szybkością wynosi około czterech sekund.
 • Zarejestrowane zdjęcia mogą również zawierać końcowe zdjęcia z klatek buforowanych, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy („Zdjęcia przed zwolnieniem”); aby wybrać wielkość zapisywanego bufora, użyj ustawienia osobistego d3 [ Opcje przechwytywania przedpremierowego ]. Można również ograniczyć długość serii rejestrowanej po naciśnięciu spustu migawki do końca ( 0 d3: Opcje robienia zdjęć przed zdjęciem ).
 • Migawki dotykowej można używać tylko do robienia jednego zdjęcia naraz. Użyj spustu migawki, aby rejestrować klatki z dużą szybkością.

Szybkie przechwytywanie klatek: ograniczenia

 • Opcje dostępne dla obszaru zdjęcia różnią się w zależności od liczby klatek na sekundę.

  • [ C30 ]: Wybierz spośród [ FX (36×24) ] i [ DX (24×16) ]
  • [ C60 ]: Jedyna dostępna opcja to [ DX (24×16) ]
  • [ C120 ]: Jedyna dostępna opcja to [ FX (36×24) ]
 • Jeśli obiektyw DX jest zamocowany po wybraniu opcji [ C120 ], tryb wyzwalania migawki zmieni się na [ C60 ], a obszar zdjęcia zostanie ustalony na [ DX (24×16) ].
 • Jakość obrazu jest ustawiona na stałe na [ JPEG /HEIF normalna ], a zdjęcia są zapisywane w formacie JPEG .
 • Rozmiar obrazu jest ustalany w następujący sposób.

  • [ C30 ]/[ C60 ]: [ Duży ]
  • [ C120 ]: [ Mały ]
 • Dostępne opcje czasu otwarcia migawki różnią się w zależności od liczby klatek na sekundę.

  • [ C30 ]/[ C60 ]: ¹⁄₃₂₀₀₀–¹⁄₆₀ s
  • [ C120 ]: ¹⁄₃₂₀₀₀–¹⁄₁₂₅ s
 • Kompensacja ekspozycji jest ograniczona do wartości z zakresu od –3 do +3 EV, chociaż można wybrać ustawienia z zakresu od –5 do +5 EV.
 • Górna granica czułości ISO wynosi ISO 25600, nawet po wybraniu wyższych wartości (Hi 0,3 do Hi 2,0).
 • Opcja wybrana dla [ Minimalny czas otwarcia migawki ] nie będzie miała zastosowania, jeśli [ ON ] jest wybrane dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Automatyczny dobór ISO ] w menu fotografowania.
 • Szybkiego przechwytywania klatek nie można łączyć z niektórymi funkcjami aparatu, takimi jak:

  • elastyczny program,
  • tryb tonowy HLG,
  • redukcja migotania zdjęć,
  • fotografowanie z lampą błyskową,
  • nawiasy,
  • wielokrotne ekspozycje,
  • nakładka HDR,
  • fotografia z interwalometrem,
  • nagrywanie filmów poklatkowych i
  • zmiana ostrości.

Szybkie przechwytywanie klatek

Zalecane są karty pamięci o dużej szybkości zapisu ( 0 Zatwierdzone karty pamięci ).

Korzystanie z samowyzwalacza ( E )

W trybie samowyzwalacza naciśnięcie spustu migawki do końca uruchamia samowyzwalacz, a zdjęcie zostaje zrobione po upływie tego czasu.

 1. Przytrzymaj przycisk c i obracaj głównym pokrętłem sterującym, aby wybrać E .

 2. Przytrzymaj przycisk c i obracaj przednim pokrętłem sterującym, aby wybrać opóźnienie samowyzwalacza.

 3. Wykadruj zdjęcie i ustaw ostrość.

  Samowyzwalacz nie uruchomi się, jeśli nie można wyzwolić migawki, co może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy aparat nie może ustawić ostrości, gdy jako tryb ustawiania ostrości wybrano AF‑S .

 4. Uruchom stoper.

  • Naciśnij spust migawki do końca, aby uruchomić samowyzwalacz; zacznie migać kontrolka samowyzwalacza. Lampka przestaje migać na dwie sekundy przed upływem czasu.

  • Czas trwania samowyzwalacza, liczbę robionych zdjęć i odstęp między zdjęciami można wybrać za pomocą ustawienia osobistego c2 [ Samowyzwalacz ].