Справочното ръководство на Z 9 е за версия на фърмуера “C” 1.xx. Този раздел подробно описва новите функции и промени, въведени с версия на фърмуера на камерата “C” 2.00. Двата документа трябва да се четат заедно.

"Версия на фърмуера"

За да видите версията на фърмуера на камерата или да актуализирате фърмуера на камерата, изберете [ Firmware version ] в менюто за настройка.

Актуализациите могат да се извършват с помощта на компютър или смарт устройство.

  • Компютър : Проверете центъра за изтегляне на Nikon за нови версии на фърмуера на фотоапарата. Информацията за извършване на актуализации е достъпна чрез страницата за изтегляне на фърмуера.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

  • Смарт устройство : Ако смарт устройството е било сдвоено с камерата с помощта на приложението SnapBridge, приложението автоматично ще ви уведоми, когато актуализациите станат налични и след това можете да изтеглите актуализацията на картата с памет на камерата чрез смарт устройството. За информация относно извършването на актуализации вижте онлайн помощ за SnapBridge. Имайте предвид, че автоматичните известия може да не се показват точно по същото време, когато актуализациите са достъпни в центъра за изтегляне на Nikon.