Функциите, добавени или актуализирани с най-новата версия на фърмуера на камерата („C“ версия 2.00) са обобщени по-долу. Повече информация е налична на изброените страници. За информация относно елементите от менюто и настройките по подразбиране за версия на фърмуера „C“ 2.00, вижте „Елементи от менюто и настройки по подразбиране за „C“ фърмуер версия 2.00“ ( Елементи от менюто и настройки по подразбиране за „C“ фърмуер версия 2.00 ).