Дисплеят на контролния панел за дълги експозиции във фото режим вече показва допълнителна информация.

  • Времето, изминало от натискането на бутона за освобождаване на затвора докрай, за да започне експозицията, сега се показва на контролния панел по време на снимане „Bulb“ и „Time“ ( дълги експонации (само в режим M) ).

  • Контролният панел сега показва оставащото време в експозиции, направени при ниски скорости на затвора, като [ ON ] е избрана за персонализирана настройка d6 [ Удължени скорости на затвора (M) ] ( d5: Удължени скорости на затвора (M) ).

  • Когато [ ON ] е избран за [ Long exposure NR ] ( Long Exposure NR ) в менюто за снимане, контролният панел вече ще показва таймер за обратно отброяване, докато камерата обработва снимки, направени при скорости на затвора „Bulb“ или „Time“ или при скорости по-ниски от 30 s.