Променихме размера на зоната, която камерата използва за измерване на стойности за [ Предварително зададено ръчно ] баланс на бялото ( Директно измерване ). Целта ( r ), показана в центъра на дисплея в режим на директно измерване, вече е по-малка, което позволява обектът, използван за измерване на баланса на бялото, да бъде избран с по-голяма прецизност.