Добавени са съотношения на увеличение на дисплея от 50% и 200% за използване по време на запис на видео ( Използване на мащабиране във видео режим ).

  • Използвайте бутоните X и W ( Q ), за да увеличите и намалите мащаба.

  • Коефициент на увеличение от 50% не е наличен при размер на рамката 1920 × 1080.

  • Увеличаването на дисплея не може да се използва, докато видеото се записва в RAW формат.