Контролният панел вече показва текущия размер на кадрите и честотата на кадрите във видео режим.