Към персонализирана настройка g1 [ Персонализиране на i menu ] е добавена опция [ Преглед на видео информация ] ( g1: Персонализиране на i меню ).

  • Избирането на тази опция в менюто i показва настройките за запис на видео. Може да се използва за преглед, но не и за промяна на избраните опции.