[ Бърз AF-ON ] е добавен към ролите, които могат да бъдат присвоени чрез персонализирана настройка g2 [ Потребителски контроли ] ( g2: Персонализирани контроли ).

  • Ако [ AF-ON ] е избрано в режим на фокусиране AF-C , фотоапаратът ще фокусира със скоростта, избрана за персонализирана настройка g6 [ AF speed ] ( g6: AF Speed ) при натискане на контрола. Ако е избрано [ Fast AF-ON ], фотоапаратът ще фокусира с максимална скорост, независимо от избраната опция за персонализирана настройка g6.

  • Присвояването на [ AF-ON ] и [ Fast AF-ON ] на различни контроли ви дава избор от две скорости на фокусиране.