Елемент [ Fine ISO control (mode M) ] е добавен към менюто Custom Settings на позиция g8. Избирането на [ On (1/6 EV) ] позволява ISO чувствителността за видеоклипове да се регулира на стъпки от 1 / 6 EV.

  • Регулирането на ISO чувствителността е налично само в режим M.

  • Чувствителността може да бъде настроена на стойности от ISO 64 до 25600 на стъпки от 1/6 EV .