Елемент [ Дисплей с информация за яркостта ] е добавен към менюто за персонализирани настройки на позиция g14. Използвайте го, за да изберете как камерата да показва информация за яркостта.

Опция

Описание

[ Хистограма ]

Камерата показва RGB хистограма.

[ Монитор на вълновата форма ]

Камерата показва монитор с форма на вълна. Мониторът може да се показва в един от двата различни размера.

[ Монитор на вълновата форма (голям) ]

  • Опциите [ Хистограма ] за персонализирани настройки g15 [ Персонализиран екран за снимане на монитор ] и g16 [ Персонализиран дисплей за снимане на визьор ] са преименувани [ Информация за яркостта ]. Активирането ( M ) на тези опции добавя информацията за яркостта, избрана за персонализирана настройка g14, към съответния дисплей.