Елемент [ Red REC frame indicator ] е добавен към менюто Custom Settings на позиция g17. Ако е избрано [ ON ], около дисплея за снимане ще се появи червена рамка, докато видеозаписът е в ход. Това помага за предотвратяване на пропуснати кадри, като ви предупреждава, когато записът е в ход.