Добавена е опция [ 1080i (преплетено) ] под [ HDMI ] > [ Изходна разделителна способност ] ( Настройка на настройките ) в менюто за настройка. Изберете тази опция за преплетен изход към свързани HDMI устройства.

  • Видео няма да се извежда при 1080i, когато [ Auto ] е избрано за [ Изходна разделителна способност ], дори когато е свързан рекордер, който поддържа тази опция. Изберете [ 1080i (преплетено) ] за изход с преплетени линии.