Режимите на монитора [ Само визьор ] и [ Приоритет на визьора ] ( бутонът за режим на монитор и сензорът за очите ) са се променили, както е описано по-долу.

„Само визьор“

Визьорът ще се включи за няколко секунди, преди да поставите окото си към визьора, когато камерата е включена или таймерът за готовност е активиран.

„Приоритизиране на визьора“

  • Сега визьорът ще се включи за няколко секунди, преди да поставите окото си към визьора, когато камерата е включена или таймерът за готовност е активиран.

  • Дисплеят за снимане сега се появява всеки път, когато поставите окото си към визьора. Ще трябва да отделите окото си от визьора и да използвате монитора за менюта и възпроизвеждане.

  • Когато [ Вкл . ] е избрано за [ Преглед на картина ], на монитора ще се покаже картина, когато отделите око от визьора.