Във версия на фърмуера „C“ 1.xx индикаторите за времето на освобождаване няма да се показват по време на високоскоростно заснемане на кадър, независимо от опцията, избрана за персонализирана настройка d14 [ Индикатор за времето на освобождаване ] ( d13: Индикатор за времето на освобождаване ). С версия на фърмуера “C” 2.00 индикаторите за времето на освобождаване вече се показват по време на високоскоростно заснемане на кадър.