Елемент [ High fps визьор дисплей ] е добавен към менюто за персонализирани настройки на позиция d20. Изберете [ ON ], за да изгладите дисплея във визьора според условията на снимане. Движенията на бързо движещи се обекти ще се виждат по-лесно.