В допълнение към [ −5 ] до [ +8 ] и [ Hi 1 ] и [ Hi 2 ], наличните опции за [ Яркост на визьора ] > [ Ръчно ] ( Яркост на визьора ) в менюто за настройка вече включват и [ Lo 1 ] и [ Lo 2 ]. И двете опции са по-слаби от [ −5 ]. [ Lo 2 ] е по-слабо от [ Lo 1 ].