Вече можете да запазвате кадрите в избрана дължина на кадрите като серия от отделни JPEG изображения.

 1. Пауза на видеоклипа върху желания кадър.
  • Натиснете 3 , за да спрете възпроизвеждането на пауза.

  • Приблизителната ви позиция във видеото може да бъде установена от лентата за напредък на видеоклипа.

  • Натиснете 4 или 2 или завъртете дисковете за управление, за да намерите желания кадър.

 2. Натиснете бутона i , след това маркирайте [ Запазване на последователни кадри ] и натиснете 2 .
 3. Изберете дестинация.
  • Изберете дестинацията.

  • Натиснете 1 или 3 , за да маркирате слот за карта и натиснете J

  • Няма да бъдете подканени да изберете слота, ако е поставена само една карта с памет.

 4. Изберете дължината на кадрите.

  Изберете дължината на кадрите, които ще бъдат запазени като снимки.

 5. Натиснете J

  Избраните кадри ще бъдат запазени като серия от JPEG снимки. Броят варира в зависимост от честотата на кадрите на видеото.