[ Прескочи към първия кадър в серия ] е добавен към опциите [ Frame advance ] ( Frame Advance ), налични за [ Основно командно колело ] и [ Подкомандно колело ] под персонализирана настройка f3 [ Потребителски контроли (възпроизвеждане) ].

  • Изберете тази опция, за да видите само първия кадър във всяка серия и да пропуснете останалите кадри, когато превъртате през снимки с диска за управление.

  • Ако текущата снимка не е част от серия, завъртането на диска за управление ще превърта през снимките една по една.