Елемент [ Скорост на избор на фокусна точка ] е добавен към менюто за персонализирани настройки на позиция a14. Скоростта, с която камерата преминава през точките на фокусиране, докато мултиселекторът или подселекторът е натиснат, може да бъде избрана от [ Ниска ], [ Нормална ] и [ Висока ].