[ Извикване на функции за снимане (задържане) ] е добавено към ролите, които могат да бъдат присвоени чрез персонализирана настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ] ( f2: Персонализирани контроли (Заснемане) ). Съхранените по-рано настройки за неподвижна фотография (включително режим на снимане и измерване) могат да бъдат извикани чрез еднократно натискане на избрания контрол. Натискането на бутона за втори път възстановява настройките, които са в сила, преди запаметените настройки да бъдат извикани.

  • За да изберете извиканите настройки, натиснете 2 , когато се маркира [ Извикване на функции за снимане (задържане) ]. Настройките, които могат да бъдат съхранени, са същите като при [ Извикване на функции за снимане ]. [ Извикване на функции за снимане (задържане) ] обаче не може да се използва за запазване или извикване на настройки за [ AF-ON ].

  • Индикаторите за режим на снимане в дисплея на снимане и контролния панел ще мигат, докато запаметените настройки са в сила.

  • Скоростта на затвора и блендата могат да се променят чрез завъртане на дисковете за управление, докато запаметените настройки са в сила.

    • В режим P можете да регулирате гъвкавите програмни настройки.

    • Ако е избрана опция, различна от [ Off ] за персонализирана настройка b3 [ Лесна компенсация на експозицията ], компенсацията на експозицията може да се регулира чрез завъртане на диска за управление.