Елемент [ Превключване на ролите за фокус/контролен пръстен ] е добавен към менюто за персонализирани настройки на позиция f11. Ако е избрано [ ON ], фокусният пръстен ще изпълнява ролята, която в момента е назначена на контролния пръстен.