Елемент [ Предпочитай център на подселектор ] е добавен към менюто за персонализирани настройки на позиция f13. Въпреки че при настройката по подразбиране ([ ON ]) подселекторът не може да се използва за позициониране на точката на фокусиране, докато нейният център е натиснат, той може да се използва, когато [ OFF ] е избрано за [ Предпочитай център на подселектор ].

  • Това означава, че можете да позиционирате точката на фокусиране, докато използвате центъра на подселектора, за да изпълнявате функцията, избрана за [ Център за подселектор ], като използвате персонализирана настройка f2 [ Персонализирани контроли (заснемане) ] ( f2: Персонализирани контроли (Заснемане) ) или g2 [ Персонализирани контроли ] ( g2: Персонализирани контроли ). По-специално, можете да зададете [ Режим на AF-област ] на центъра на подселектора и да го използвате за временно превключване на режимите на AF-област, без да пречи на способността ви да позиционирате точката на фокусиране.