Настройките, запазени и заредени с помощта на [ Запазване/зареждане на настройките на менюто ] ( Запазване/Зареждане на настройките на менюто ) вече включват тези за [ Изтриване на снимки от двата слота ] и [ Филтрирани критерии за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане.