Indstillingerne [ Wide-Area AF (C1) ] og [ Wide-Area AF (C2) ] er blevet tilføjet til AF-område-tilstandene, der er tilgængelige med autofokus ( AF-Area Mode ). Brug disse muligheder til at definere tilpassede AF-områdestørrelser med højder og bredder målt i fokuspunkter.

Valg af brugerdefinerede AF-områdestørrelser

Efter at have valgt [ Wide-area AF (C1) ] eller [ Wide-area AF (C2) ] for [ AF-area mode ] i fotooptagelsesmenuen, kan du vælge dimensionerne af de fokusområder, der bruges til det valgte AF-område under stillfotografering. Brug 1 og 3 til at vælge højden og 4 og 2 til at vælge bredden.

[ 1×11 ]

[ 5×11 ]

[ 9×11 ]

[ 13×11 ]

[ 19×11 ]

[ 1×7 ]

[ 5×7 ]

[ 9×7 ]

[ 13×7 ]

[ 19×7 ]

[ 1×3 ]

[ 5×3 ]

[ 9×3 ]

[ 13×3 ]

[ 19×3 ]

[ 1×1 ]

[ 5×1 ]

[ 9×1 ]

[ 13×1 ]

[ 19×1 ]

Efter at have valgt [ Wide-area AF (C1) ] eller [ Wide-area AF (C2) ] for [ AF-area mode ] i videooptagelsesmenuen, kan du vælge dimensionerne for de fokusområder, der bruges til det valgte AF-område tilstand under videooptagelse. Punkterne i videooptagelsesmenuen tilbyder et valg af 12 muligheder, der spænder fra [ 1×1 ] til [ 13×7 ].

[ 1×7 ]

[ 5×7 ]

[ 9×7 ]

[ 13×7 ]

[ 1×3 ]

[ 5×3 ]

[ 9×3 ]

[ 13×3 ]

[ 1×1 ]

[ 5×1 ]

[ 9×1 ]

[ 13×1 ]

Valg af fokusområdestørrelse

For at vælge målene for fokusområdet, når [ Wide-area AF (C1) ] eller [ Wide-area AF (C2) ] er valgt for [ AF-områdetilstand ], skal du holde fokustilstandsknappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 . Illustrationen viser displayet for et AF-område med en størrelse på [ 13×3 ].

"Wide-Area AF (C1)"/"Wide-Area AF (C2)"

  • Disse muligheder anbefales, hvor det område, der anvendes til fokus, til en vis grad kan bestemmes på forhånd.

  • Motivgenkendelse er tilgængelig via [ AF-motivgenkendelsesindstillinger ]-punkterne i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse. Disse kan bruges til at vælge den type motiv, som kameraet prioriterer ved fokusering.

  • [ Wide-område AF (C1) ] og [ Wide-område AF (C2) ] er blevet føjet til de tilgængelige muligheder for brugerdefinerede indstillinger a8 og g4 [ Begræns AF-område funktionsvalg ].

  • [ Wide-area-AF (C1) ] og [ Wide-area AF (C2) ] er også blevet tilføjet til [ AF-områdetilstand ], [ AF-områdetilstand + AF-ON ], [ Genkald optagefunktioner ] og [ Genkald optagefunktioner (hold) ] tilgængelige for brugerdefinerede indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ].