Når billeder tages ved hjælp af højhastighedsrammeoptagelse (High-Speed Frame Capture (C30/C120) ), kan kameraet nu også optage en "pre-release burst" af billeder gemt i en buffer i op til et sekund før udløseren -udløserknappen blev trykket helt ned. Du kan også begrænse resten af den serie, der tages, efter at udløserknappen er trykket helt ned.

1

Del af buffer optaget på hukommelseskortet ved frigivelse ([ Pre-release burst ])

2

Billeder taget efter udgivelsen ([ Post-release burst ])

3

Komplet højhastigheds-burst

Højhastigheds-optagelsesmuligheder

Pre- og post-release burst-indstillinger kan justeres ved hjælp af den nyligt tilføjede brugerdefinerede indstilling d4 [ C30/C120 optioner ].

Mulighed

Beskrivelse

[ Pre-release burst ]

Vælg, hvor mange af de sidste billeder i bufferen, der skal optages, når udløserknappen trykkes helt ned: [ None ] eller [ 0,3 s ], [ 0,5 s ] eller [ 1 s ] værd.

  • Hvis du vælger [ Ingen ] deaktiveres pre-release burst-optagelse.

  • Hvis intervallet mellem udløserknappen, der trykkes halvt ned, og dens trykkes helt ned, er kortere end den valgte tid, vil kun de billeder, der er gemt i bufferen, mens knappen blev trykket halvt ned, blive optaget.

[ Burst efter udgivelsen ]

Vælg det maksimale tidsrum, hvor kameraet vil fortsætte med at tage billeder, efter at udløserknappen er trykket helt ned: [ 1 s ], [ 2 s ], [ 3 s ] eller [ Max. ]. Optagelsen kan fortsætte i op til ca. 4 s, når [ Maks. ] er valgt.

  • Et Y -ikon vises i optagedisplayet, når en anden indstilling end [ Ingen ] er valgt for [ Pre-release burst ]. Mens udløserknappen trykkes halvt ned, vises en grøn prik ( I ) i ikonet for at vise, at buffering er i gang.