Der er foretaget ændringer i proceduren for valg af farvetemperatur, når [ Vælg farvetemperatur ] er valgt for hvidbalance ( Valg af farvetemperatur ). Du kan justere farvetemperaturen på akserne A (rav)–B (blå) og G (grøn)–M (magenta), ligesom du ville gøre, når du finjusterer andre hvidbalanceindstillinger.

Brug af menuerne

Når du bliver bedt om at vælge en farvetemperatur, skal du trykke på W ( Q ) for at se finjusteringsmuligheder. Brug multivælgeren til at placere markøren på gitteret.

  • Markøren kan flyttes op til seks trin fra midten langs begge akser. Den valgte værdi vises til højre for gitteret.

  • A (rav)-B (blå) aksen svarer til farvetemperaturen og styres i trin på 0,5. En ændring på 1 svarer til cirka 5 mired.

  • G (grøn)-M (magenta)-aksen har effekter, der ligner farvekompensationsfiltre og styres i trin på 0,25. En ændring på 1 svarer til ca. 0,05 diffuse densitetsenheder.

Brug af knapper

For at foretage finjusteringer af farvetemperaturen, når [ Vælg farvetemperatur ] er valgt for hvidbalance, skal du holde U -knappen nede og bruge multivælgeren.

  • Hold U -knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge en farvetemperatur i mireds.

  • For at vælge en farvetemperatur skal du holde U -knappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 .

  • Den valgte indstilling træder i kraft, når U knappen slippes.

i -menuen

Hvis du trykker på J , når [ Hvidbalance ] er fremhævet i menuen i, vises en liste over muligheder for hvidbalance. Fremhæv K [ Vælg farvetemperatur ], og tryk på 3 for at vælge en farvetemperatur. For at se finjusteringsmuligheder skal du trykke på W ( Q ) i farvetemperaturjusteringsdisplayet.

Informationsdisplayet

For at vælge en farvetemperatur ved hjælp af kommandohjulene skal du trykke på U -knappen, mens optageinformationen vises.

  • Hold U -knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge en farvetemperatur i mireds.

  • For at vælge en farvetemperatur skal du holde U -knappen nede og trykke på 1 , 3 , 4 eller 2 .

  • Den valgte indstilling træder i kraft, når U knappen slippes.