En [ 1080i (interlaced) ]-indstilling er blevet tilføjet under [ HDMI ] > [ Outputopløsning ] ( Justering af indstillinger ) i opsætningsmenuen. Vælg denne mulighed for interlaced output til tilsluttede HDMI-enheder.

  • Video vil ikke blive udsendt ved 1080i, når [ Auto ] er valgt for [ Output opløsning ], selv når en optager, der understøtter denne indstilling, er tilsluttet. Vælg [ 1080i (interlaced) ] for interlaced output.