Skærmtilstandene [ Kun søger ] og [ Prioritér søger ] ( skærmtilstandsknappen og øjensensoren ) er ændret som beskrevet nedenfor.

"Kun søger"

Søgeren vil nu tænde i et par sekunder, før du placerer øjet i søgeren, når kameraet tændes eller standby-timeren aktiveres.

"Prioriter søgeren"

  • Søgeren vil nu tænde i et par sekunder, før du placerer øjet i søgeren, når kameraet tændes eller standby-timeren aktiveres.

  • Optagedisplayet vises nu, hver gang du holder øje med søgeren. Du skal tage dit øje fra søgeren og bruge skærmen til menuer og afspilning.

  • Når [ Til ] er valgt for [ Billedgennemgang ], vil der blive vist et billede på skærmen, når du tager øjet fra søgeren.