Et [ High fps viewfinder display ]-punkt er blevet tilføjet til menuen Custom Settings ved position d20. Vælg [ ON ] for at udjævne visningen i søgeren i henhold til optageforholdene. Bevægelserne af motiver i hurtig bevægelse bliver lettere at se.