Et [ Automatisk temperaturudkobling ]-punkt er blevet tilføjet til opsætningsmenuen.

  • Når [ Standard ] er valgt, viser kameraet først et J og derefter et K ikon, når dets interne temperatur stiger, og skifter til en nedtællingstimer, hvis temperaturen stiger yderligere.

  • Når [ Høj ] er valgt, vil kameraet vise J , K og M ikoner, når dens interne temperatur stiger, og skifter til en nedtællingsur, hvis temperaturen stiger yderligere.

  • Når nedtællingstimeren når nul, slukker kameraet automatisk, og yderligere fotografering afbrydes.

"Høj"

Selvom valg af [ Høj ] giver dig mere tid, før kameraet lukker ned, kan kameraet blive varmt at røre ved. Vi anbefaler at bruge et stativ eller andet udstyr for at reducere den tid, der bruges på at røre ved kameraet.

Når kameraet er varmt
  • I nogle tilfælde kan nedtællingstimeren blive vist i det øjeblik, kameraet tændes, selv når [ Høj ] er valgt.

  • Billedkvaliteten kan falde, når kameraet er varmt.

  • Hukommelseskort, der er sat i et varmt kamera, kan også blive varme. I dette tilfælde skal du ikke forsøge at fjerne hukommelseskortet med det samme. Vent i stedet på, at kameraet er afkølet.