En [ Motion blend ]-indstilling er blevet tilføjet under [ Retouchering ] i afspilningsmenuen i ( Oprettelse af retoucherede kopier ). Kameraet undersøger en udvalgt serie af billeder for at registrere motiver i bevægelse og overlejrer dem for at skabe et enkelt JPEG-billede.

 1. Vælg [ Retouchering ] i menuen i, fremhæv derefter [ Bevægelsesblanding ] og tryk på 2 .
 2. Vælg kildepladsen.

  • Fremhæv åbningen med kortet, der indeholder de ønskede billeder, og tryk på 2 .

  • Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.

 3. Vælg billederne.
  • Fremhæv billeder ved hjælp af multivælgeren.

  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm, tryk og hold X -knappen nede.

  • Tryk på knappen W ( Q ) for at vælge det fremhævede billede. Udvalgte billeder er markeret med et flueben ( ). For at fjerne checken () og fravælg det aktuelle billede, tryk på W ( Q )-knappen igen.

  • Tryk på J , når du har valgt fra 5 til 20 billeder.

 4. Tjek resultaterne.

  Tjek resultaterne af overlejringen i forhåndsvisningen.

  • For at vende tilbage til trin 3 og vælge forskellige billeder skal du trykke på Z eller trykke på 4 .

  • For at fortsætte med det aktuelle valg, tryk på J ; en bekræftelsesdialog vil blive vist.

 5. Gem overlejringen.

  Fremhæv [ Ja ] i bekræftelsesdialogen, og tryk på J for at gemme overlejringen.

Forsigtig: [ Motion Blend ]
 • Det endelige billede kan afvige fra forhåndsvisningen, både i hvordan det ser ud (inklusive farve og lysstyrke) og hvordan billederne kombineres.

 • Kun billeder oprettet med dette kamera kan vælges. Billeder oprettet med andre modeller kan ikke vælges.

 • [ Motion blend ] er beregnet til serier optaget med kameraet på et stativ, med en fast baggrund og motiver i bevægelse. De ønskede resultater opnås derfor muligvis ikke med serier optaget uden stativ.

 • Overlejringen inkluderer kun billeder, der er oprettet med de samme indstillinger valgt for [ Billedområde ] > [ Vælg billedområde ] i fotooptagelsesmenuen.

 • Billedkvalitetsindstillingen for den færdige overlejring er den for den højeste billedkvalitet, den indeholder.

 • Overlejringer, der inkluderer NEF (RAW)-billeder, vil blive gemt i en billedkvalitet på [ JPEG fin m ].

 • Alle JPEG-billeder i overlejringen skal have samme størrelse.