Du kan nu gemme rammerne i en valgt længde af optagelser som en serie af individuelle JPEG-billeder.

 1. Sæt videoen på pause på det ønskede billede.
  • Tryk på 3 for at sætte afspilningen på pause.

  • Din omtrentlige position i videoen kan fastslås fra videoens statuslinje.

  • Tryk på 4 eller 2 , eller drej kommandohjulene for at finde den ønskede ramme.

 2. Tryk på i knappen, fremhæv derefter [ Gem fortløbende billeder ], og tryk på 2 .
 3. Vælg en destination.
  • Vælg destinationen.

  • Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve en kortplads, og tryk på J .

  • Du bliver ikke bedt om at vælge slot, hvis der kun er isat ét hukommelseskort.

 4. Vælg længden på optagelserne.

  Vælg længden af de optagelser, der skal gemmes som stillbilleder.

 5. Tryk J

  De valgte optagelser gemmes som en serie JPEG-stillbilleder. Antallet varierer med videoens billedhastighed.