[ Genkald optagelsesfunktioner (hold) ] er blevet tilføjet til de roller, der kan tildeles ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ). Tidligere gemte indstillinger for stillfotografering (inklusive optagetilstand og lysmåling) kan genkaldes ved at trykke én gang på den valgte kontrol. Hvis du trykker på knappen en anden gang, gendannes de indstillinger, der var gældende, før de gemte indstillinger blev genkaldt.

  • For at vælge de genkaldte indstillinger skal du trykke på 2 , når [ Genkald optagefunktioner (hold) ] er fremhævet. De indstillinger, der kan gemmes, er de samme som for [ Genkald optagefunktioner ]. [ Genkald optagefunktioner (hold) ] kan dog ikke bruges til at gemme eller genkalde indstillinger for [ AF-ON ].

  • Optagetilstandsindikatorerne på optagedisplayet og kontrolpanelet blinker, mens gemte indstillinger er aktive.

  • Lukkerhastighed og blænde kan ændres ved at dreje på kommandohjulene, mens gemte indstillinger er aktive.

    • I tilstand P kan du justere fleksible programindstillinger.

    • Hvis en anden indstilling end [ Fra ] er valgt for brugerdefineret indstilling b3 [ Nem eksponeringskompensation ], kan eksponeringskompensation justeres ved at dreje et kommandohjul.