Et [ Prefer sub-selector center ] element er blevet tilføjet til menuen Custom Settings ved position f13. Selvom undervælgeren ved standardindstillingen ([ ON ]) ikke kan bruges til at placere fokuspunktet, mens dens centrum er trykket ned, kan den bruges, når [ OFF ] er valgt for [ Prefer sub-selector center ].

  • Det betyder, at du kan placere fokuspunktet, mens du bruger midten af undervælgeren til at udføre den funktion, der er valgt for [ Undervælger center ] ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] ( f2: brugerdefinerede kontroller (optagelse) ) eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] ( g2: Brugerdefinerede kontroller ). Du kan især tildele [ AF-områdetilstand ] til midten af undervælgeren og bruge den til midlertidigt at skifte AF-områdetilstande uden at forstyrre din evne til at placere fokuspunktet.