Der er foretaget tilføjelser til de tilgængelige roller for brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ] ( f2: Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ) eller g2 [ Brugerdefinerede kontroller ] ( g2: Brugerdefinerede kontroller ) og de kontroller, som de kan tildeles.

Nyt tilpassede kontroller

Følgende kontroller kan nu tilpasses.

Styring

Beskrivelse

R

[ Objektiv Fn-ring (med uret) ]

Vælg den rolle, der skal udføres ved at dreje objektivets Fn-ring med uret (gælder kun for objektiver med Fn-ringe).

S

[ Objektiv Fn-ring (mod uret) ]

Vælg den rolle, der skal udføres ved at dreje objektivets Fn-ring mod uret (gælder kun for objektiver med Fn-ringe).

T

[ Indstillingsknap til objektivhukommelse ]

Vælg den rolle, der skal udføres ved at trykke på knappen til indstilling af objektivhukommelse (gælder kun for objektiver med knapper til hukommelsesindstilling).

Nye roller, der kan tildeles: "Save Focus Position" og "Recall Focus Position"

[ Gem fokusposition ] og [ Genkald fokusposition ] er blevet føjet til de roller, der kan tildeles til kamerakontroller. Tildel styrer disse roller for at gemme og hurtigt gendanne objektivets aktuelle fokusposition ("hukommelsesgenkaldelse"). Du kan finde dette nyttigt, hvis du ofte vender tilbage til motiver med en fast fokusafstand.

 • For at gemme den aktuelle fokusposition skal du trykke på og holde den kontrol, der er tildelt rollen [ Gem fokusposition ]. Den gemte fokusposition kan gendannes ved at trykke på en kontroltast tildelt [ Genkald fokusposition ].

 • [ Genkald fokusposition ] kan tildeles til flere knapper. Du kan vælge, om hver knap skal genkalde en separat fokusposition, eller om den samme fokusposition kan genkaldes ved hjælp af flere knapper.

 • Fokuspositioner kan gemmes i enhver fokustilstand.

 • Fokuspositionerne gemmes i det objektiv, der aktuelt er monteret på kameraet. Den gemte afstand nulstilles ikke, når kameraet slukkes.

 • Den gemte afstand nulstilles dog, når objektivet tages af.

Forsigtig: Hukommelsesgenkaldelse
 • Ingen fokusposition kan gemmes, mens informationsdisplayet vises.

 • På grund af ændringen i den omgivende temperatur kan fokuspositionen ændre sig fra det sted, hvor den blev gemt, når den blev genkaldt.

 • Justering af objektivets brændvidde ved at zoome, efter at en fokusposition er gemt, har en tendens til at ændre positionen, når den genkaldes.

Hukommelse Genkald

Fokuspositioner gemmes ved hjælp af kontroller, som [ Gem fokusposition ] er blevet tildelt. Når du gemmer fokuspositionen, kan du vælge, om den kan genkaldes ved hjælp af en af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt ([ Gem til alle ]) eller kun ved at bruge en specifik kontrol ([ Gem individuelt ]).

"Gem til alle"

 1. Tildel [ Genkald fokusposition ] til en kontrol.

  Gentag dette trin for hver af de kontroller, du har til hensigt at bruge til hukommelsesopkald.

 2. Vælg en anden kontrol på den brugerdefinerede kontrolliste, og når du bliver bedt om at vælge en rolle, skal du markere [ Gem fokusposition ] og trykke på 2 .

  Gem muligheder vil blive vist.

 3. Fremhæv [ Gem til alle ], og tryk på J
 4. Fokuser på det ønskede motiv i optagedisplayet, og tryk og hold knappen nede, som [ Gem fokusposition ] er tildelt.

  Et F -ikon vises på optagedisplayet, hvis handlingen er vellykket.

 5. Tryk på en af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] blev tildelt i trin 1.
  • Den gemte fokusposition gendannes.

  • Selvom [ Genkald fokusposition ] kan tildeles til flere kontroller, vil den samme fokusposition blive gendannet uanset den anvendte kontrol.

  • Hvis du holder en kontrolknap, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt, aktiveres manuel fokusering, og kameraet vil ikke fokusere igen, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens kontrolknappen er trykket ned.

"Gem individuelt"

 1. Tildel [ Genkald fokusposition ] til flere kontroller.
 2. Vælg en anden kontrol på den brugerdefinerede kontrolliste, og når du bliver bedt om at vælge en rolle, skal du markere [ Gem fokusposition ] og trykke på 2 .

  Gem muligheder vil blive vist.

 3. Fremhæv [ Gem individuelt ], og tryk på J
 4. Fokuser på det ønskede motiv i optagedisplayet, og tryk og hold knappen nede, som [ Gem fokusposition ] er tildelt.

  Et F -ikon blinker i optagedisplayet.

 5. Tryk på den knap, du vil bruge til at genkalde fokuspositionen gemt i trin 4.
  • Af de kontroller, som [ Genkald fokusposition ] blev tildelt i trin 1, skal du trykke på den kontrol, du vil bruge til at genkalde fokuspositionen gemt i trin 4.

  • Der vises en meddelelse i optagedisplayet, hvis handlingen er vellykket.

  • Gentag trin 4 til 5 for at gemme yderligere fokuspositioner til de andre kontroller, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt.

 6. Tryk på knappen for den ønskede fokusposition.
  • Fokuspositionen, der er gemt i den pågældende kontrol, vil blive gendannet.

  • Hvis du holder en kontrolknap, som [ Genkald fokusposition ] er tildelt, aktiveres manuel fokusering, og kameraet vil ikke fokusere igen, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens kontrolknappen er trykket ned.