Οι δυνατότητες που προστέθηκαν ή ενημερώθηκαν με την πιο πρόσφατη έκδοση του υλικολογισμικού της κάμερας (έκδοση «C» 2.00) συνοψίζονται παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις σελίδες που αναφέρονται. Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία μενού και τις προεπιλογές για την έκδοση υλικολογισμικού «C» 2.00, ανατρέξτε στην ενότητα «Στοιχεία μενού και προεπιλογές για την έκδοση υλικολογισμικού «C» 2.00» ( Στοιχεία μενού και προεπιλογές για την έκδοση υλικολογισμικού «C» έκδοση 2.00 ).