Έχουμε αλλάξει το μέγεθος της περιοχής που χρησιμοποιεί η κάμερα σε τιμές μέτρησης για την ισορροπία λευκού [ Preset manual ] ( Direct Measurement ). Ο στόχος ( r ) που εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης στη λειτουργία άμεσης μέτρησης είναι τώρα μικρότερος, επιτρέποντας στο θέμα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ισορροπίας λευκού να επιλεγεί με μεγαλύτερη ακρίβεια.