Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει τώρα το τρέχον μέγεθος καρέ και ρυθμό καρέ σε λειτουργία βίντεο.