Ένα στοιχείο [ Εκτεταμένη υπερδειγματοληψία ] προστέθηκε στο μενού εγγραφής βίντεο. Η επιλογή [ ON ] βελτιστοποιεί την ανάγνωση εικόνας για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας όταν [ 3840×2160; 60p ] ή [ 3840×2160; Το 50p ] επιλέγεται για το [ Μέγεθος καρέ/Ρυθμός καρέ ].

  • Σημειώστε ότι η αποστράγγιση της μπαταρίας αυξάνεται όταν επιλέγεται το [ ON ].