Μια επιλογή [ Προβολή πληροφοριών βίντεο ] έχει προστεθεί στην Προσαρμοσμένη ρύθμιση g1 [ Προσαρμογή i μενού ] ( g1: Προσαρμογή i Μενού ).

  • Κάνοντας αυτήν την επιλογή στο μενού i εμφανίζονται οι ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολή αλλά όχι για αλλαγή των επιλεγμένων επιλογών.