Το [ Fast AF-ON ] έχει προστεθεί στους ρόλους που μπορούν να εκχωρηθούν χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση g2 [ Custom controls ] ( g2: Custom Controls ).

  • Εάν έχει επιλεγεί το [ AF-ON ] στη λειτουργία εστίασης AF-C , η κάμερα θα εστιάσει στην ταχύτητα που έχει επιλεγεί για την Προσαρμοσμένη ρύθμιση g6 [ Ταχύτητα AF ] ( g6: Ταχύτητα AF ) όταν πατηθεί το χειριστήριο. Εάν έχει επιλεγεί το [ Fast AF-ON ], η κάμερα θα εστιάζει στη μέγιστη ταχύτητα, ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για την προσαρμοσμένη ρύθμιση g6.

  • Η αντιστοίχιση [ AF-ON ] και [ Fast AF-ON ] σε διαφορετικά χειριστήρια σάς δίνει τη δυνατότητα επιλογής δύο ταχυτήτων εστίασης.