Ένα στοιχείο [ Fine ISO control (mode M) ] έχει προστεθεί στο μενού Custom Settings στη θέση g8. Η επιλογή [ On (1/6 EV) ] επιτρέπει την προσαρμογή της ευαισθησίας ISO για βίντεο σε βήματα του 1 / 6 EV.

  • Η προσαρμογή ευαισθησίας ISO είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία M .

  • Η ευαισθησία μπορεί να ρυθμιστεί σε τιμές από ISO 64 έως 25600 σε προσαυξήσεις 1 / 6 EV.