Μια επιλογή [ 1080i (interlaced) ] έχει προστεθεί στο [ HDMI ] > [ Ανάλυση εξόδου ] ( Adjusting Settings ) στο μενού ρυθμίσεων. Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για πλεγμένη έξοδο σε συνδεδεμένες συσκευές HDMI.

  • Το βίντεο δεν θα εξέρχεται στα 1080i όταν έχει επιλεγεί το [ Auto ] για [ Ανάλυση εξόδου ] ακόμη και όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή εγγραφής που υποστηρίζει αυτήν την επιλογή. Επιλέξτε [ 1080i (interlaced) ] για interlaced έξοδο.