Στην έκδοση υλικολογισμικού "C" 1.xx, οι ενδείξεις χρονισμού απελευθέρωσης δεν θα εμφανίζονται κατά τη λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας, ανεξάρτητα από την επιλογή που έχει επιλεγεί για την Προσαρμοσμένη ρύθμιση d14 [ Ένδειξη χρονισμού απελευθέρωσης ] ( d13: Ένδειξη χρόνου απελευθέρωσης ). Με το υλικολογισμικό "C" έκδοση 2.00, οι ενδείξεις χρονισμού απελευθέρωσης εμφανίζονται τώρα κατά τη λήψη καρέ υψηλής ταχύτητας.