Ένα στοιχείο [ Οθόνη σκοπεύτρου υψηλών fps ] έχει προστεθεί στο μενού Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στη θέση d20. Επιλέξτε [ ON ] για να εξομαλύνετε την οθόνη στο σκόπευτρο σύμφωνα με τις συνθήκες λήψης. Οι κινήσεις των θεμάτων που κινούνται γρήγορα θα είναι πιο ευδιάκριτες.