Εκτός από το [ −5 ] έως το [ +8 ] και το [ Hi 1 ] και το [ Hi 2 ], οι διαθέσιμες επιλογές για [ Φωτεινότητα σκοπεύτρου ] > [ Χειροκίνητο ] ( Φωτεινότητα σκοπεύτρου ) στο μενού ρυθμίσεων περιλαμβάνουν τώρα επίσης [ Lo 1 ] και [ Lo 2 ]. Και οι δύο επιλογές είναι πιο σκοτεινές από [ −5 ]. Το [ Lo 2 ] είναι πιο αμυδρό από το [ Lo 1 ].